Skillnad på enstegs och tvåstegsslungor

När man pratar om snöslungor så brukar man skilja på två olika typer. Detta är enstegsslungor och tvåstegsslungor. När du ska välja snöslunga är det viktigt att du har koll på skillnaden mellan dessa typer av snöslungor. I den här artikeln går vi igenom lite kort om vad som karaktäriserar de två typerna.

 

Vad är en enstegsslunga?

Det här är ofta en lite enklare typ av snöslunga som lämpar sig för mindre och jämna ytor. Något som karaktäriserar enstegsslungor är att de drivs med hjälp av inmatningsskruven. Man har här alltså ingen egen drivning på hjulen. Det är alltså med skruven och handkraft som den här typen av slunga rör sig framåt.

Själva utmatningen av snö sker i ett enda steg. Det finns ingen officiell siffra på när 1-stegsslungan blir för klen men ett bra riktmärke brukar vara upp till 20 cm snödjup. Här ska man också komma ihåg att de flesta modeller av enstegstyp lämpar sig för jämna och hårda ytor, alltså inte grus eller andra ojämna underlag.

 

Vad är en tvåstegsslunga?

Väljer man en tvåstegsslunga får man en betydligt kraftigare maskin. Till skillnad mot enstegsslungan så har man här drivning på hjulen samt ofta växlar framåt och bakåt. Utmatningen av snö sker här i två steg där den först mals sönder i snöskruven för att sedan tryckas ut av en kraftig fläkt. Den kraftiga fläkten saknas alltså på den ofta mindre enstegsslungan.

Vill man ha en kraftigare mer effektiv modell som kan handskas med betydligt mer snö så ska man välja en tvåstegsmodell. Med en sådan kommer du på ett effektivare sätt kunna få undan större mängder snö över betydligt större ytor. En annan fördel är att skruven oftast kan regleras i höjdled vilket gör att du med dessa modeller även kan köra på grusunderlag.

 

Vilken modell ska du välja?

Det främsta som avgör vilket typ av snöslunga du bör köpa är mängden snö du beräknar behöva ta bort, samt storleken på ytan och hurdant underlaget är. Bor du i en liten villa med väldigt begränsade ytor som samtidigt är jämna och fina kanske det räcker med en enstegsslunga. Men vill du kunna arbeta mer effektivt och ta del av fördelar som att kunna köra på grus över större ytor ska du välja en tvåstegsmodell.